डाउनलोड

क्र.स. शिर्षक फाईलहरु
१. मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा आवेदन फाराम डाउनलोड
२. लुम्बिनी प्रदेश, प्रदेश सभाको टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ डाउनलोड
३. लुम्बिनी प्रदेश सभाको टेलिभिजन तथा रेडियो कार्यक्रम उत्पादनको ढाँचा डाउनलोड
४. लुम्बिनी प्रदेश सभाको रेडियो कार्यक्रम उत्पादन तथा प्रसारणको लागि दररेट पेश गर्ने ढाँचा डाउनलोड

 

 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी