सूचना तथा प्रकाशन

क्र.स. शिर्षक मिती
1. ब्यारेक र अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सुचना 2076-10-14
2. अडियो माइक्रोफोन सिस्टमको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना २०७६ 2076-10-8
3. शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! 2076-2-32
4. सूची दर्ता सम्बन्धमा सूचना !!! 2076-2-27
5. अधिवेशन आह्वानको पत्र 2076-1-27
6. तेश्रो अधिवेशनमा दर्ता, पारित र प्रमाणीकरण भएका विधेयकको स्थिति | 2076-1-19
7. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-10-4
8. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-9-28
9. विधेयकमा संशोधनको सूचना 2075-9-9
10. Invitation for Bids (E-Bidding) for the Supply and Delivery of Vehicles 2075-5-26
11. बिभिन्न बिषयगत समितिका सभापतिको निर्बाचन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2075-4-2
12. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-3-1
13. प्रदेश सभा निमावली २०७४ सहितको पुस्तक अनावरन ,प्रदेश सभा सदस्य को लोगो सार्वजनिक र प्रदेश सभा को Website शुभारम्भ कार्यक्रम हुने 2075-1-23
 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी