प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरू

क्र.सं कार्यजिम्मेवारीहरू
 सरकारको निर्माण गर्ने
 कानून बनाउने गर्ने
 संसदीय अनुगमन गर्ने
 वजेट पारित गर्ने

 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी