पदाधिकारीहरु

पूर्ण बहादुर घर्ती  

माननीय सभामुख

कृष्णी थारु  

माननीय उप-सभामुख

वीरेन्द्र कुमार कानोडिया  

माननीय विपक्षी दलको नेता

 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी