कार्यबिधिहरू

क्र.स. शिर्षक फाईलहरु
१. प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको स्वास्थ्य उपचार कोष सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६(पहिलो संशोधन) डाउनलोड

 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी