सूचना

क्र.स. शिर्षक मिती
1. रेडियो कार्यक्रम उत्पादनको सम्झाैता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना 2078-5-22
2. रेडियो कार्यक्रम उत्पादन सम्बन्धि सूचना 2078-4-32
3. रेडियो कार्यक्रम उत्पादन र प्रशारण सम्बन्धी सुचना 2077-12-30
4. भर्वेटिम टाइपिष्टको प्रयोगात्मक परीक्षाको सम्बन्धी सूचना । 2077-10-9
5. मोटरसाइकल/स्कुटर खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान 2077-9-7
6. भर्वेटिम टाइपिष्टको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना 2077-9-6
7. सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना 2077-9-1
8. प्रेस बिज्ञप्ति 2076-12-23
9. Invitation for electronic bids for the procurement of sedan car 2076-12-23
10. ब्यारेक र अन्य पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी सुचना 2076-10-14
11. अडियो माइक्रोफोन सिस्टमको शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना २०७६ 2076-10-8
12. शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना !!! 2076-2-32
13. सूची दर्ता सम्बन्धमा सूचना !!! 2076-2-27
14. अधिवेशन आह्वानको पत्र 2076-1-27
15. तेश्रो अधिवेशनमा दर्ता, पारित र प्रमाणीकरण भएका विधेयकको स्थिति | 2076-1-19
16. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-10-4
17. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-9-28
18. विधेयकमा संशोधनको सूचना 2075-9-9
19. Invitation for Bids (E-Bidding) for the Supply and Delivery of Vehicles 2075-5-26
20. बिभिन्न बिषयगत समितिका सभापतिको निर्बाचन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना 2075-4-2
21. शिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हान सम्बन्धी सूचना 2075-3-1
 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी