प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरू

क्र.स. फोटो विवरण
1. नाम: मा. श्री अजय शाही
जिल्ला: नवलपरासी (पश्चिम)
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9841845582
2. नाम: मा. श्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठ
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847848758
3. नाम: मा. श्री अर्जुन कुमार के सी
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र: ३(१)
मोबाइल न.: 9857050222
4. नाम: मा. श्री अष्ट्भुजा पाठक
जिल्ला: रुपन्देही
निर्वाचन क्षेत्र: ४(१)
मोबाइल न.: 9857024535
5. नाम: मा. श्री आरती पौडेल
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9858023144
6. नाम: मा. श्री इन्द्र प्रसाद खरेल
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र: ३(१)
मोबाइल न.: 9858023906
7. नाम: मा.श्री इन्द्रजीत थारु
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9851120029
8. नाम: मा.श्री बिमला कुमारि खत्री
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र: ३(२)
मोबाइल न.: 9851004277
9. नाम: मा.श्री कमल राज श्रेष्ठ
जिल्ला: गुल्मी
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857064907
10. नाम: मा.श्री कमला देवी वि के
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857032488
11. नाम: मा.श्री कविराम थारु
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9868345980
12. नाम: मा.श्री कुल प्रसाद के सी
जिल्ला: रोल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9851253005
13. नाम: मा.श्री कुल प्रसाद पोख्रेल
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9848023497
14. नाम: मा. श्री कृष्णध्वज खड्का
जिल्ला: प्युठान
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9851113219
15. नाम: मा. श्री कृष्ण प्रसाद न्यौपाने
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9857034190
16. नाम: मा.श्री कृष्णा के सि
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9858028000
17. नाम: मा.श्री कृष्णी थारु
जिल्ला: बर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9848271353
18. नाम: मा.श्री खड्ग बहादुर खत्री
जिल्ला: गुल्मी
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9847106894
19. नाम: मा.श्री गिता थापा
जिल्ला: गुल्मी
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857072333
20. नाम: मा.श्री चिन्तावती कुर्मी
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9868347599
21. नाम: मा.श्री चेत नारायण आचार्य
जिल्ला: अर्घाखाँची
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9857028236
22. नाम: मा.श्री जाल्पा भुसाल
जिल्ला: अर्घाखाँची
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9843379168
23. नाम: मा.श्री डिल्ली बहादुर चौधरी
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र: ३(१)
मोबाइल न.: 9858020750
24. नाम: मा.श्री आशा स्वर्णकार
जिल्ला: रुकुम पूर्व
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9844990435
25. नाम: मा.श्री तारा जि सी
जिल्ला: प्युठान
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847922057
26. नाम: मा.श्री तिलकराम शर्मा
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9858023942
27. नाम: मा.श्री तुलसी प्रसाद चौधरी
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: ३(२)
मोबाइल न.: 9857024557
28. नाम: मा.श्री तुलराम घर्ती मगर
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9847085498
29. नाम: मा.श्री तेज बहर वली
जिल्ला: रुकुम पूर्व
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9751080800
30. नाम: मा.श्री थानकुमारी थापा चापागाई
जिल्ला: रुपन्देही
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857038279
31. नाम: मा.श्री दामा कुमारी शर्मा
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9851244353
32. नाम: मा.श्री दीपेन्द्र कुमार अधिकारी
जिल्ला: नवलपरासी
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9851115043
33. नाम: मा.श्री दीपेन्द्र कुमार पुन मगर
जिल्ला: रोल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857820700
34. नाम: मा.श्री दिपेश थारु
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9858026210
35. नाम: मा.श्री दिपा वि क
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847110693
36. नाम: मा.श्री धमकली चौधरी
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847991571
37. नाम: मा.श्री धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9857050052
38. नाम: मा.श्री नारायण प्रसाद आचार्य
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857060584
39. नाम: मा.श्री निर्मला क्षेत्री
जिल्ला: अर्घाखाँची
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9851066843
40. नाम: मा.श्री पार्वती पुन्-गहतराज उषा
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9851128000
41. नाम: मा.श्री पुरन मान वज्राचार्य
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9847099233
42. नाम: मा.श्री पुर्मती ढेगा
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9851071870
43. नाम: मा.श्री पुष्पा थरुनी
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9821504346
44. नाम: मा.श्री पूर्ण बहादुर घर्ती
जिल्ला: रुकुम पूर्व
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9851110141
45. नाम: मा.श्री फखरुदिन खान
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: ५(२)
मोबाइल न.: 9857055797
46. नाम: मा.श्री फौजिया नसीम
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9804427686
47. नाम: मा.श्री शंकर गिरी
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.:
48. नाम: मा.श्री विर बहादुर राणा
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857060775
49. नाम: मा.श्री विरेन्द्र कुमार कनौडिया
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र: ३(२)
मोबाइल न.: 9802006958
50. नाम: मा.श्री बैज नाथ चौधरी
जिल्ला: नवलपरासी
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9857080000
51. नाम: मा.श्री भगवती देवी भण्डारी
जिल्ला: नवलपरासी
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847010899
52. नाम: मा.श्री भुवनेश्वर चौधरी
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9848174146
53. नाम: मा श्री भुमिश्वर ढकाल
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: ५(१)
मोबाइल न.: 9857030000
54. नाम: मा श्री भोज प्रसाद क्ष्रेष्ठ
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9857032870
55. नाम: मा श्री माला गोतामे सुनार
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857052751
56. नाम: मा श्री मो.याकुब अन्सारी
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9858021086
57. नाम: मा श्री युवराज खनाल
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9857062699
58. नाम: मा. श्री रमा अर्याल
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847054422
59. नाम: मा. श्री रमा घर्ती
जिल्ला: पाल्पा
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847000467
60. नाम: मा. श्री रामजी प्रसाद घिमिरे
जिल्ला: अर्घाखाँची
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857061087
61. नाम: मा. श्री रिना नेपाल वि.क
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847079347
62. नाम: मा. श्री रुन्धावति शर्मा
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847062915
63. नाम: मा. श्री रेवतीरमण शर्मा
जिल्ला: दाङ-१(२)
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857840590
64. नाम: मा श्री लिला गिरी
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9857022772
65. नाम: मा.श्री लौटि थारु
जिल्ला: वर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9812527667
66. नाम: मा.श्री वसी उधिन खाँ
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र: ४(२)
मोबाइल न.: 9857020969
67. नाम: मा.श्री बाबु राम गौतम
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र: ३(२)
मोबाइल न.: 9858030888
68. नाम: मा.श्री विष्णु प्रसाद पन्थी
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9857021270
69. नाम: मा.श्री विमला शर्मा पान्थी
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9847057763
70. नाम: मा.श्री वैज नाथ कलवार
जिल्ला: नवलपरासी
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9857026105
71. नाम: मा.श्री शंकर पोख्रेल
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र: २(१)
मोबाइल न.: 9851113222
72. नाम: मा.श्री शान्तिदेवि स्वर्णकार
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857050400
73. नाम: मा.श्री सरस्वती गौतम
जिल्ला: दाङ
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857841833
74. नाम: मा.श्री सहसराम यादव
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र: १(२)
मोबाइल न.: 9857053700
75. नाम: मा.श्री सुदर्शन वराल
जिल्ला: गुल्मी
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9851107806
76. नाम: मा.श्री सुनिता कुमारी ठठेर
जिल्ला: रुपन्देहि
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9824464712
77. नाम: मा.श्री सुरेन्द्र बहादुर हमाल
जिल्ला: बाँके
निर्वाचन क्षेत्र: २(२)
मोबाइल न.: 9858030365
78. नाम: मा.श्री सुष्मा यादव
जिल्ला: कपिलवस्तु
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9857050515
79. नाम: मा.श्री हरि प्रसाद रिजाल
जिल्ला: प्युठान
निर्वाचन क्षेत्र: १(१)
मोबाइल न.: 9857832904
80. नाम: मा.श्री सुमन शर्मा रायमाझी
जिल्ला: बर्दिया
निर्वाचन क्षेत्र:
मोबाइल न.: 9816509956
 माननीय सभामुख

पूर्ण बहादुर घर्ती

माननीय सभामुख

थप जानकारी

 माननीय उप-सभामुख

कृष्णी थारु

माननीय उप-सभामुख

थप जानकारी

 सचिव

दुर्लभ कुमार पुन मगर

सचिव

थप जानकारी